Powiatowe Zrzeszenie Ludowe – Zespoły sportowe w Radzyniu Podlaskim w latach 1968-75.

Urząd Spraw Wewnętrznych prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pismem z dnia 24 lutego 1968 r. informował o zatwierdzeniu statutu stowarzyszenia POWIATOWEGO ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH w Radzyniu Podlaskim.

Stowarzyszenie zarejestrowano 17 lutego ’68. W liczbie 15 założycieli wystąpiono z wnioskiem o zarejestrowanie w rejestru stowarzyszeń. 24 lutego’68 wpisano do rejestru skład Zarządu w osobach:

Prezes (przewodniczący) – Józef Byra (Radzyń)

V-ce prezes – Stanisław Długozima (Radzyń)

V-ce prezes – Wanda Niedziółka (Radzyń)

Sekretarz – Edward Wołowik (Radzyń)

Skarbnik – Czesław Krupski (Radzyń)

Członek zarządu – Grażyna Leszczuk(Międzyrzec), Marian Kosiura (Bereza), Jan Pietrzak (Radzyń), Kazimierz Niewęgłowski (Radzyń), Zenon Biernacki (Białka), Zenobia Sobieszek (Skoki), Henryka Wasilewska (Tuliłów).

Na kolejnych stronach znajdujemy statut Zrzeszenia LZS-ów

Powiatowe Zrzeszenie LZS jest powszechną, dobrowolną organizacją sportowo-turystyczną mieszkańców wsi, osiedli i małych miast charakterze rolniczym, pracowników instytucji, organizacji i zakładów pracy działających na terenie wsi (…) młodzieży i pracowników szkół działających na terenie wsi. PZ LZS czerpie swą siłę z aktywności ogółu członków i ideowej pracy społecznej swych działaczy.
Terenem działalności Zrzeszenia był obszar powiatu radzyńskiego.

Barwami Zrzeszenia są kolory: zielony i czerwony. Flaga jest koloru zielono-czerwonego, pośrodku której jest umieszczony emblemat Zrzeszenia LZS. Emblemat Zrzeszenia stanowi koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone w obwodzie kłosy, a pośrodku wschodzące słońce. Na emblemacie widnieją trzy litery: LZS.

Władzami Zrzeszenia są:
1/ Powiatowy Zjazd Delegatów,
2/ Powiatowa Rada Zrzeszenia (11-25 członków)
3/ Powiatowa Komisja Rewizyjna – tworzyli ją: Włodzimierz Kalenik (Radzyń), Tadeusz Gmur (Radzyń) i Stanisław Koczkodan (Białka).

Kadencja władz trwała 2 lata.
Przy Powiatowej Radzie Zrzeszenia może być powołana Rada Przyjaciół Zrzeszenia.

LZS-y są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zrzeszenia, skupiającymi w celu realizacji statutowych zadań członków Zrzeszenia.

Władzami LZS są:
1/ Walne Zebranie Członków
2/ Rada LZS
3/ Komisja Rewizyjna LZS

Kadencja władz trwa 2 lata.

24 lutego prezydium WRN wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków prezydium WRN pod nr 224 stowarzyszenia pn. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Radzyniu Podlaskim.

23 listopada 1967 r. Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS zatwierdziła statut wzorcowy RP LZS.

Zrzeszenie LZS w powiecie radzyńskim, które liczy 88 Kół LZS i 1 Klub Sportowy w Kocku liczą 3521 członków. (…) Plenum podjęło uchwałę o nadanie osobowości prawnej Radzie Powiatowej LZS.

Siedziba mieściła się przy ul. Międzyrzeckiej 1.

W 1968 r. działalność sportowo-turystyczną prowadziło 95 kół LZS-ów i 1 Klub Sportowy „Świt” w Kocku, skupiając 3846 członków, w tym 1304 kobiet.

20 września ’75 przyjęto uchwałę o rozwiązaniu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Radzyniu Podlaskim. Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Zrzeszenia „LZS” – w dniu 20 listopada 1975 r. kończyła całkowitą działalność powiatowej Rady Zrzeszenia LZS.

 APL O/R
Sygn. 6561

Prezydium PRN w Białej Podlaskiej
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ

Data rozpoczęcia 24.02.1968
Data zakończenia – 12.10.1975