Świetny recital Młynarskiego z teatru „Buffo” z okresu „karnawału Solidarności”(29 listopada 1980). Wtenczas można było więcej wyśpiewać.

Mistrzowi towarzyszy znakomity zespół pod dyrekcją Jerzego Derfla – kompozytora większej części repertuaru tego recitalu.