W związku z rezygnacją Elżbiety Zając z mandatu radnego w okręgu nr 8, Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej zarządził wybory uzupełniające na 15 stycznia 2023 r. O wakujące miejsce w Radzie Miasta powalczą kandydaci, zgłoszeni przez trzy komitety.

Do 21 listopada można było zgłaszać komitety wyborcze oraz zamiar zgłaszania kandydatów na radnego. Do 12 grudnia (do 24.00) komitety powinny wskazać swojego kandydata.

18 listopada Komisarz Wyborczy poinformował o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego KWW JAWNY RADZYŃ. Jego pełnomocnikiem jest Piotr Matysiak. Kandydatem będzie najpewniej lider stowarzyszenia, Sławomir Sałata.

Kolejne dwa zgłoszenia wpłynęły od KWW Radzyń Moje Miasto (jego pełnomocnikiem jest Natalia Gronaszewska) oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Chmielarza (pełnomocnik Ewa Kałuska).

Warto przypomnieć, że ten ostatni kandydat (startujący z listy PiS) przegrał właśnie z Elżbietą Zając w wyniku losowania w 2018 r. – oboje uzyskali taką samą liczbę głosów.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia 2023 r. w godzinach 7.00-21.00