29 listopada 2022 r. o godz. 14.00 na Placu Litewskim w Lublinie odbędzie się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Po ponad 6 latach pułkownik Tadeusz Nastarowicz odchodzi ze stanowiska dowódcy 2 Lubelskiej Brygady OT. Decyzją wicepremiera – ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka płk. Nastarowicz z dniem 1 grudnia 2022 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W uroczystości weźmie udział, m.in.: gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy brygad OT, przedstawiciele jednostek wojsk operacyjnych, komendanci służb mundurowych, duchowieństwo, przedstawiciele środowiska kombatantów oraz przedstawiciele partnerskich instytucji z województwa lubelskiego.

Pułkownik Tadeusz Nastarowicz urodził się w Pabianicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie i Dowodzenie w zakresie kierowania organizacją. Ukończył również Podyplomowe Studia na Akademii Podlaskiej w zakresie edukacji obronnej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej.

W 1997 objął pierwszy przydział wojskowy na stanowisku dowódcy plutonu w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. W latach 2000-2008 pełnił służbę jako dowódca kompanii w Litewsko-Polskim Batalionie Sił Pokojowych. Uczestniczył w misji zagranicznej w Syrii w ramach PKW UNDOF (2003-2004). Następnie pełnił służbę jako zastępca dowódcy batalionu kolejno w 3 Mazurskim Batalionie Rozpoznawczym (2008-2011), 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie (2011) i 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku (2011-2012). W 2012 r. został przeniesiony do Zamościa, gdzie w latach 2012-2016 dowodził 3 Batalionem Zmechanizowanym.

W 2016 roku płk Tadeusz Nastarowicz otrzymał misję tworzenia brygady OT na Lubelszczyźnie, a następnie w latach 2016-2022 pełnił służbę na stanowisku dowódcy 2 Lubelskiej Brygady OT. W okresie tym brygada dwukrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienia za osiągnięte wyniki. W 2019 r. płk Nastarowicz otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy flagę RP, w dowód uznania dla lubelskiej brygady za szczególne zasługi w działalności społecznej i kulturalnej oraz rozpowszechnianie patriotyzmu. W 2021 r. brygada została wyróżniona jednym z ważniejszych wyróżnień, jakie może być przyznane jednostce wojskowej – tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za najlepsze wyniki w działalności służbowej w 2020 r.

Podczas służby wojskowej pułkownik Nastarowicz był wielokrotnie wyróżniany w tym, m.in.: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Odznaką Honorową Wojsk Lądowych, tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w II stopniu.

Podczas tegorocznych uroczystości z okazji święta WOT i jubileuszu 5-lecia formacji, płk Tadeusz Nastarowicz otrzymał z rąk ministra obrony narodowej Szablę Honorową Wojska Polskiego za wybitny dorobek w służbie wojskowej na stanowisku dowódcy brygady.