Przed 1939, Dziewczynki na motocyklu. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów przekazały Halszka i Wanda Żuromskie.

Przed 1939, Radzyñ Podlaski, woj. Lublin, Polska.
Dziewczynki na motocyklu.
Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA, kolekcjê rodziny Petrulewiczów przekaza³y Halszka i Wanda ¯uromskie