16.05, sesja Rady Miasta. Burmistrz Jerzy Rębek informuje o zejściu z placu budowy firmy „Galeria Czystości”, zajmującej się rewitalizacją północnej ściany pałacu Potockich. Wskazuje na błędy wykonawcy i spór z przedstawicielem miasta- inspektorem budowy. Skontaktowaliśmy się ze Slawomirem Czapiewskim, który odpiera zarzuty burmistrza.  Spodziewaliśmy się przy tak poważnej inwestycji profesjonalnego podejścia i perfekcyjnej dokumentacji a zetknęliśmy się z totalną niekompetencją i amatorszczyzną- kwituje. 

Aby nie tworzyć kolejnych treści przesyłamy Państwu wyczerpującą informację z naszym stanowiskiem w przedmiocie sporu z Urzędem Miasta Radzyń Podlaski w zakresie realizacji inwestycji renowacji elewacji północnej Pałacu Potockich, które właśnie przygotowaliśmy w formie odpowiedzi dla innej redakcji .Znajdą tam Państwo pełną informację, dotyczących prawdziwych przyczyn odstąpienia od umowy przez naszą firmę wraz z dokumentami – maila tej treści otrzymaliśmy dzisiaj, po 12.00  od Sławomira Czapiewskiego.

Wypowiedź burmistrza w poniższym filmie od 41. minuty

https://esesja.tv/transmisja/37749/63-sesja-rady-miasta-radzyn-podlaski-16052023.htm

Przypomnijmy słowa burmistrza z ostatniej sesji:

Całkiem niedobrze należy ocenić sytuację na elewacji północnej. Firma „Galeria Czystości”, która przystąpiła do prac w okresie zimowym, na początku kwietnia  zeszła z terenu budowy.

Według burmistrza, firma podała nieprawdziwe powody wstrzymania prac. Firma zakończyła prace 6 kwietnia br. Jako jeden z powodów tego kroku podali brak porozumienia się z inspektorem nadzoru.

W ślad za ich wypowiedzeniem, firma została wezwana do powrotu na budowę. Daliśmy im dwutygodniowy termin. Firma nie skorzystała z tego. W związku z tym, to my daliśmy wypowiedzenie warunków umowy.

Miasto przystąpiło do inwentaryzacji i będzie zmuszone ogłosić kolejny przetarg na dokończenie prac.

Na elewacji północnej – według naszego inspektora jest wiele miejsc, które świadczą o tym, że tynk jest rozwarstwiony ze ścianą. I to tylko kwestia czasu, kiedy ten tynk fizycznie by obleciał. Stanowisko naszego inspektora było niezmienne – te fragmenty tynku trzeba skuć, wzmocnić ścianę, położyć nowy tynk i dopiero wtedy malować elewację. Firma nie zgadzała się z takimi decyzjami inspektora.

Groźby, wzywanie policji…

Rębek dodał, że do inspektora nadzoru ze strony przedstawiciela wykonawcy kierowano groźby karalne. Ten złożył zawiadomienie na policję, która prowadzi dochodzenie. Drugim incydentem było spięcie przedstawiciela „Galerii Czystości” z kierownikiem budowy z  firmy „Lubren”. – Nasz pracownik musiał wzywać patrol policji, żeby nie doszło do rękoczynów.

Proces odnowy elewacji północnej  został zatrzymany. 10 marca, w sali konferencyjnej magistratu, odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy ze mną, moim zespołem oraz z inspektorem nadzoru. W mojej obecności, w kierunku inspektora nadzoru – przedstawiciela miasta skierowano inwektywy. Proces inwestycyjny był ciągle zakłócany niezdrowymi emocjami.

Magistrat zlecił wykonanie badań, które mają wykazać, jakie materiały zostały zastosowane na budowie. Ekspertyzę wykonuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oddajmy głos przedstawicielowi „Galerii Czystości”:

Lista przewin miasta

  1. Brak precyzyjnej dokumentacji

Inwestycja była wykonywana na podstawie projektu zamieszczonego w postępowaniu przetargowym. Jak się jednak okazało po rozpoczęciu prac z zupełnie niezrozumiałych nam powodów Miasto Radzyń Podlaski wykonało kilka projektów w różnych okresach dotyczących tego samego pałacu. W naszej ocenie świadczy to całkowitym braku profesjonalizmu. Zamiast zlecić wykonanie jednego a profesjonalnego projektu,  koncepcji renowacji i zagospodarowania Pałacu Potockich, miasto w różnych okresach czasu zlecało wykonanie kilku projektów, w których znalazły się inne zakresy robót, inne podziały skrzydeł pałacu, inne nazewnictwo, a w konsekwencji nawet inne technologie wykonania.

Dokumentacja przygotowana przez Urząd Miasta była niekompletna i wprowadzająca w błąd. Dla przykładu podam, że Zamawiający nie potrafił nam udzielić informacji, jakie szpachle bądź gładzie położone są na już poddanych renowacji elewacjach (odebranych i zapłaconych przez Miasto), nie potrafił nam również wskazać konkretnej kolorystyki elewacji. W zakresie wykonania remontu kominów nie zgadzały się ilości kominów, powierzchnie itp. Nie mogliśmy tego przewidzieć wcześniej.

Spodziewaliśmy się przy tak poważnej inwestycji profesjonalnego podejścia i perfekcyjnej dokumentacji a zetknęliśmy się z totalną niekompetencją i amatorszczyzną.

2. Przemilczane pismo z WIOŚ

Firma podaje kilka przyczyn odstąpienia od umowy:

W dniu 5 kwietnia zostało skierowane do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o fakcie poważnych naruszeń z zakresu ochrony środowiska przez Inwestora w osobie Burmistrza Jerzego Rębka .

Jako wykonawca dostaliśmy to pismo do wiadomości. Z pisma wyraźnie wynika, że Miasto Radzyń Podlaski nie uzyskało pozwoleń, a nawet o nie wystąpiło do WIOŚ, tym samym prace powinny zostać wstrzymane i renowacja elewacji nie może być kontynuowana. Było to związane z faktem, że Zespół Pałacowo-Parkowy Pałac Potockich jest siedliskiem wielu chronionych ptaków a okres od lutego do czerwca to okres lęgowy ptaków i podlegają one ścisłej ochronie.

Nadmieniam, że zwróciliśmy się w tej sprawie do Burmistrza Jerzego Rąbka podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie Miasta w dniu 10 lutego 2023 r. Spotkanie odbyło się z naszej inicjatywy i miało na celu rozwiązać szereg problemów, wynikających w trakcie realizacji umowy. Spotkanie było rejestrowane, więc rozumiem, że jest dostępne w Urzędzie Miasta do wglądu. Podczas spotkania zapytaliśmy Inwestora, czy posiada operat ornitologiczny, który jest wymagany przy tego typu inwestycji. Nasze pytanie zostało zignorowane przez Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta.

Konsekwencją braku uzgodnień środowiskowych była już po wypowiedzeniu przez naszą firmę umowy kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który w znaczącym zakresie wstrzymał prowadzenie prac budowlanych na Pałacu Potockich

 

 

W tej sytuacji oczywistym jest, że oczekiwania Burmistrza Radzynia Podlaskiego wzywającego nas do kontynuowania prac były irracjonalne i pozbawione umocowań prawnych.

3. Brak udostępnienia pomieszczeń na prace wewnątrz 

Innym powodem odstąpienia od umowy był brak udostępnienia pomieszczeń pałacowych w celu realizacji umowy. Informujemy, że do dnia odstąpienia od umowy wielokrotnie wzywaliśmy Inwestora Miasto Radzyń Podlaski do udostępnienia pomieszczeń w celu wykonania umowy z zakresu renowacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zamawiający tłumaczył się, że wcześniejszy wykonawca firma Lubren z Lublina (zresztą bardzo zaprzyjaźniona z pracownikami Urzędu Miasta i Burmistrzem) ma opóźnienia w pracach i dopóki ona nie wykona swoich prac, my nie zostaniemy wpuszczeni do pomieszczeń pałacu. Tym samym nie mieliśmy możliwości realizacji umowy, gdyż zwyczajnie nie wpuszczono nas do pomieszczeń, gdzie ta umowa w dużym zakresie miała być realizowana.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że przystąpiliśmy do przetargu z przekonaniem, że w okresie zimowym będziemy mogli prowadzić prace w pomieszczeniach. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd i zmuszeni zostaliśmy do prowadzenia prac na elewacji w okresie zimowym. Oczywiście było to możliwe, ale naraziło nas na duże dodatkowe koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w procesie wykonywania prac na elewacji.

Jeszcze w miesiącu styczniu firma Lubren w porozumieniu z Urzędem Miasta próbowały nas nakłonić do podpisania porozumienia na absurdalnych warunkach, na których moglibyśmy zostać wpuszczani do pałacu, ale proszę nam wierzyć, kilku naszych prawników czytało tą próbę porozumienia i każdy stwierdzał, że tylko człowiek niespełna rozumu zgodził by się na podpisanie takiego dokumentu.

Dodam tylko, że firma Lubren to firma konkurencyjna, która przegrała z nami przetarg na renowację elewacji północnej Pałacu Potockich. Pomysł Urzędu Miasta, był taki, żebyśmy byli zależni od konkurencyjnej firmy. Podobna sytuacja miała mieć miejsce w związku z remontem kominów.

Inwestor wymyślił tak pokrętny sposób remontu kominów, aby obejść przepisy prawa, że nasza firma miała wykonywać prace w tym zakresie jako ” podwykonawca”, pod kierownikiem budowy innej konkurencyjnej firmy Lubren, na innym projekcie budowlanym, na innym pozwoleniu na budowę. Dlaczego? Bo „specjaliści” od Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim prawdopodobnie zapomnieli w poprzednim przetargu uwzględnić remont kominów.

4.  „Rażące stosowanie dwóch standardów w traktowaniu dwóch firm”

Firma Lubren za aprobatą Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim robiła na Pałacu Potockich wszystko co chciała. Nie miała nadzoru Inwestorskiego, konserwatorskiego; do prac renowacyjnych wykorzystywała tanie materiały „marketowe”, które nigdy nie powinny znaleźć się na terenie renowacji obiektu zabytkowego,  prace wykonywała nie profesjonalnie i niezgodnie ze sztuką budowlaną jak i konserwatorską. Prace malarskie elewacji zewnętrznych wykonywane były w miesiącu styczniu w temperaturach minusowych, jakość gzymsów proszę ocenić.

/ Na naszym portalu publikujemy wpisy internauty Civitas Radzinensis, który wielokrotnie wskazywał na błędy firmy przy rewitalizacji/

Gzymsy po remoncie, wykonane przez firmę „Lubren”

Już po pierwszym miesiącu pracy zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z nierównym traktowaniem wykonawców. Naszej firmie z byle pretekstu wstrzymywano prace, nie akceptowano wniosków materiałowych, opóźniano odbiory częściowe, a nawet nie odbierano wykonanych prac. Drobiazgowo sprawdzono wszystkie procedury zapisane w dokumentacji przetargowej. Odnosiliśmy wrażenie, że przedstawiciele Urzędu Miasta w Radzyniu robią wszystko, abyśmy zrezygnowali z wykonania tej inwestycji.

5. Niekompetencja Inspektora Nadzoru – przedstawiciela Miasta

Wieńczącym powodem odstąpienia od umowy była całkowita niekompetencja człowieka, którego Urząd Miasta powołał na Inspektora Nadzoru .W naszym odczuciu,  nie miał on wymaganych prawem kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru na obiekcie zabytkowym. Obowiązek taki określają przepisy zamieszczone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c. Osoba pełniąca funkcję Inspektora powinna oprócz uprawnień budowlanych, posiadać również odpowiednie doświadczenie udokumentowane w pracy na obiektach będący w rejestrach zabytków.

Zakres wiedzy inspektora,  a dokładnie brak wiedzy z zakresu renowacji zabytków oraz technologii i materiałów stosowanych podczas renowacji zabytków wzbudził nasze wątpliwości i obawy, czy aby Urząd Miasta Radzyń Podlaski skierował do pełnienia tej funkcji osobę kompetentną,  która zna się na renowacji zabytków i będzie w procesie renowacji elewacji północnej brała aktywny udział, a nie zaszkodzi tej renowacji.

Z  tym Panem zetknęliśmy się już kilka miesięcy wcześniej podczas renowacji Pałacu w Żabikowie realizowanym w ramach przetargu dla Gminy Radzyń Podlaski. Już podczas tej renowacji, ów człowiek nie wypowiadał się w żadnej kwestii związanej z renowacją obiektu zabytkowego, a na placu budowy w okresie od czerwca do listopada raptem był kilka razy. Na koniec tej renowacji prosił o przekazanie mu zdjęć z całego procesu, które prawdopodobnie okazał jako swoją dokumentację Inwestorowi. Już podczas renowacji Pałacu w Żabikowie Pan  miał problem z przedstawieniem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,  który nadzorował tą inwestycję swojego doświadczenia zawodowego. Ostatecznie przekazał jakiś wykaz w ostatnim dniu odbioru końcowego.

Ponieważ zajmujemy się profesjonalnie od wielu lat renowacją zabytków, wiemy jak ważne jest współdziałanie z Inwestorem poprzez Inspektora Nadzoru z odpowiednim doświadczeniem. Tej wiedzy, zaangażowania a nawet dostępności ze strony miejskiego inspektora  po prostu nie było.

Wystąpiliśmy za równo do Urzędu Miasta jak i Urzędu Gminy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie doświadczenia zawodowego na obiektach zabytkowych Pana Inspektora. Niestety urzędy te odmawiają udostępnienia takich danych. Tym bardziej budzi to nasze podejrzenia, że za równo Urząd Gminy jak i Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim wyznaczyły do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru osobę niekompetentną.

Niemożliwe jest sprawne prowadzenie prac, gdy Inspektor Nadzoru  nie zna projektu budowlanego, nie zna zakresu robót, a do tego jest wizytatorem na budowie wpadając 1 lub 2 razy w tygodniu po 5 minut. Inspektor, który nie zna materiałów renowacyjnych i podważa wszystko, czego nie zna. Co więcej nie potrafiący odczytać nawet podstawowych informacji z worka z materiałem renowacyjnym.

Jedynym polem na jakim mógł się wykazać Pan Marek Szczepaniuk było robienie dziur w tynku, więc czasami raczył przyjść na budowę i popukać tynk flamastrem, twierdząc, że trzeba go dalej skuwać. Nadmieniam, że  prowadzi on  swoją firmę wykonującą usługi budowlane (nie renowacyjne) i jego wieczna nieobecność jako Inspektora Nadzoru wynikała z faktu, że prowadząc swoją budowę na prawidłowe pełnienie tej funkcji po prostu nie miał czasu.

Zastrzeżenia nasze w zakresie pracy Inspektora Nadzoru przekazaliśmy wielokrotnie Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego, który jednak nie podjął żadnej reakcji w tym zakresie.

6. Brak reakcji burmistrza

Burmistrz był wielokrotnie informowany o problemach związanych z realizacją tej inwestycji oraz braku jakiejkolwiek możliwości współpracy z inspektorem, lecz nie podjął żadnej reakcji. Ślepo wierzył, we wszystkie kłamstwa wynikające z jego niekompetencji . Wnioskowaliśmy o zmianę Inspektora Nadzoru na Inspektora z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w pracy z zabytkami, lecz Burmistrz odmówił. Nie wiemy, czym podyktowane były działania Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, ale na pewno nie troską dobro zabytku i sprawne przeprowadzenie całej inwestycji. Nie zrozumiałe jest dla nas jak można tolerować Inspektora, który tygodniowo spędza na tak ważnej inwestycji kilkanaście minut. Dokumentują to wpisy do dziennika budowy

Co dalej?

Na dzień odstąpienia od umowy Miasto Radzyń Podlaski zapłaciło nam tylko transze częściowe za styczeń i luty w łącznej kwocie ok. 570 tys. złotych. Na dzień wypowiedzenia umowy wykonaliśmy prace na kwotę ponad 1,59 mln złotych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Miasta Radzyń Podlaski kwoty ponad 1 milion złotych plus prace dodatkowe.

W chwili obecnej docierają do nas sygnały, że Inwestor stara się zamydlić wszystkim zainteresowanym oczy, że prace są wykonane nienależycie i dlatego nie zapłacił. Nadmieniam, że nasza firma wykonała kilkadziesiąt poważnych renowacji na terenie całej Polski, posiadamy liczne referencje, doświadczoną kadrę pracowniczą a prace konserwatorskie wykonują u nas dyplomowani konserwatorzy zabytków.

 Będziemy dochodzili wszystkich należności od Miasta Radzyń Podlaski  na drodze sądowej. Trwa przygotowanie odpowiednich pozwów. Złożymy też zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Jerzego Rębka. Kierujemy również wniosek do Naczelnej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli wszystkich przetargów z zakresu remontów na obiekcie Pałac Potockich, gdyż zaobserwowaliśmy szereg nieprawidłowości i wątpliwie wydatkowane ogromne środki publiczne, które widać gołym okiem.

*

Nasza redakcja skieruje pytania do Urzędu Miasta o ustosunkowanie się do powyższych kwestii.

Kursywą zaznaczyliśmy wypowiedź przedstawiciela „Galerii Czystości” – pana Sławomira Czapiewskiego.