Kolejne słówka do naszego słownika.

Ciućma – ktoś niezaradny, niezdara

 

Cywie, cywać – drzemać, zapadać w lekki sen, przysypiać

 

Duchówka-piec do pieczenia chleba,ciasta

 

Dziw chłopu, karczma we wsi – powiedzonko, o zdziwieniu sytuacjami/zdarzeniami oczywistymi, naturalnymi