Samotność jest drogą wyznaczoną człowiekowi.

Jesteś w świecie na tyle, co być musisz.

Godzisz się z tym.

Masz życie podzielone na kawałki,

a świat ma całe epoki.

Niemowlęctwo, adolescencja, bunt, starość, śmierć.

Bunt,

Starość,

Śmierć.