1468 

31 marca– staraniem Grota z Ostrowa król Kazimierz Jagiellończyk wystawił w Lublinie przywilej lokacyjny miasta zwanego Radzyń z jednoczesnym nadaniem praw magdeburskich,