Wykonawca od lipca 2022 r. zajmował się opracowaniem projektu odcinka drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski–Radzyń Podlaski. Zakończenie tych prac pozwoliła na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na I kwartał 2024 r., a kierowcy mają nim pojechać w I połowie 2026 r.

Wizualizacja drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia) na odcinku od węzła Międzyrzec Podlaski Południe (bez węzła) do węzła Radzyń Podlaski Północ (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca II etapu (dobudowa drugiej jezdni) obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego.

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną: cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Wizualizacja drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia) na odcinku od węzła Radzyń Podlaski Północ (bez węzła) do węzła Kock Północ (bez węzła)

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego do początku obwodnicy Kocka i Woli Skronowskiej.

Odcinek Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 18,1 km. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe –  węzeł Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz węzeł Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Odcinek Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 18,1 km. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe –  węzeł Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz węzeł Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.