dałeś mi światło
swoje
włożyłeś we mnie światło ciszę i serce
na swoje podobieństwo
bym miała w sobie jasność i nie błądziła w ciemności
więc ucisz niepokoje
bo Twoja moc we mnie
gdy światło woła o światło a cisza woła o ciszę
gdziekolwiek jestem
zawsze w drodze do Ciebie