Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz Apelem Poległych pod budynkiem katowni Gestapo/UB zakończyły się radzyńskie uroczystości obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

We mszy św. uczestniczyły władze samorządowe, poczty sztandarowe: Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń z Inspektorem Rejonowym, wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą oraz NSZZ „Solidarność”, radzyniacy i mieszkańcy powiatu.

Wyklęci dziś dają nam przykład walki o wolną Polskę, przywiązaną do Boga, religii, prawdy – mówił w homilii celebrans ks. Krzysztof Pawelec, zwracając uwagę na trudny obecny czas w Ojczyźnie. Zacytował słowa z ostatniego numeru „Gościa Niedzielnego” :

 Lektury do skreślenia. Ministerstwo Edukacji tnie podstawy programowe z języka polskiego według ideologicznego klucza To wszystko, co wiąże się z Bogiem i ojczyzną, okazuje się na listach lektur materiałem do odstrzału w pierwszej kolejności.

Proboszcz parafii Św. Trójcy prosił o patriotyczną postawę i modlitwę o Polskę wierną Bogu i narodowemu dziedzictwu.

Po liturgii zebrani udali się na Warszawską 5A – szczególny adres, gdzie znajdowała się katownia Gestapo/UB. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” odbył się Apel Poległych, gdzie przywoływano pamięć bohaterów niepodległościowego podziemia. Armię ludzi, nie pogodzonych z nowym, sowieckim porządkiem.

Wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz miejskich, powiatowych, Gminy Radzyń, Zrzeszenia WiN oraz „Solidarności”.

Starosta radzyński, Szczepan Niebrzegowski zwracał uwagę, że do dziś część społeczeństwa nazywa bohaterów ruchu antykomunistycznego faszystami, kolaborującymi z niemieckim okupantem. Dziękując obecnym, wyraził nadzieję, że co roku radzyńska społeczność spotykać się w tym szczególnym miejscem.

Wczoraj, przy ul. Lubelskiej poświęcono rondo imienia Witolda Pileckiego. Radzyńskie obchody zwieńczy niedzielny Bieg „Tropem Wilczym” w miejskim parku oraz poniedziałkowe zawody strzeleckie w ZSP.

Cześć i chwała Bohaterom!

Radzyńska społeczność wciąż czeka na zapowiadane otwarcie i aktywne funkcjonowanie Muzeum Ofiar Nazizmu i Komunizmu. Obecnie Izba Pamięci swoją działalność ogranicza do zwiedzania celi z inskrypcjami więźniów w okolicach 1 marca.