2021 rok to najbardziej intensywny w historii 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Upłynął pod znakiem walki z pandemią SARS-CoV-2 i nowych wyzwań związanych z sytuacją na naszej wschodniej granicy. Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń mijającego roku.

Rok 2021 rozpoczął się do szkolenia podstawowego w ramach akcji „Ferie z WOT”. 66 ochotników, po zaliczonym egzaminie, 17 stycznia złożyli uroczystą przysięgę na sztandar 2 LBOT. Terytorialsi cały czas kontynuowali operację „Trwała Odporność”. Każdego dnia w działania zaangażowanych było ponad 400 żołnierzy OT, którzy wspierali placówki medyczne, sanepidy, szpital tymczasowy w Lublinie, prowadzili punkty wymazowe, transportowali środki ochrony. Jednocześnie rozpoczęły się szkolenia bojowe – na poligon do Wędrzyna wyruszyły pierwsze kompanie 2 LBOT.

Luty – miesiąc upłyną po znakiem intensywnych szkoleń żołnierzy na specjalistycznych stanowiskach. Umiejętności doskonalili, m.in. operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye, strzelcy wyborowi, medycy odbyli szkolenia z taktyki pola walki. Żołnierze OT odbyli również szkolenia przeciwkryzysowe na wypadek wystąpienia podtopień. Brygadę zasilili nowi ochotnicy, którzy 14 lutego złożyli przysięgę w Zamościu.

Marzec – lubelscy Terytorialsi włączyli się do akcji „SpoKREWnieni Służbą”. Marzec to także miesiąc pamięci o Żołnierzach Wyklętych, a dla żołnierzy 2 LBOT dodatkowo szczególny czas pamięci o patronie mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora”. 13 marca brygada przyjęła ponad 70 ochotników. 18 marca w Ministerstwie Obrony Narodowej zapadły ważne decyzje dla bezpieczeństwa naszego regionu – w Chełmie powstanie 19 Nadburzańska Brygada OT, a w Kraśniku batalion lekkiej piechoty w ramach 2 LBOT.

Kwiecień – główny wysiłek brygady skoncentrowany był na operacji „Trwała Odporność”, w ramach której Terytorialsi wspierali szpital tymczasowy w Lublinie, szpital na PGE Narodowy, wsparli program szczepień, a tuż przed świętami przeprowadzili w szpitalach akcję „Łączymy na święta”. Lubelska Brygada OT rośnie w siłę – 17 kwietnia w Chełmie blisko 100 żołnierzy rezerwy stawiło się na szkolenie wyrównawcze.

Maj – Terytorialsi zostali skierowani do wsparcia punktów szczepień powszechnych w naszym regionie. Po raz piąty lubelscy Terytorialsi obchodzili swoje święto. Z tej okazji 23 maja w koszarach w Lublinie odbyła się wyjątkowa uroczystość: 55 nowych ochotników złożyło przysięgę wojskową, a 24 absolwentów kursu SONDA odebrało promocję podoficerską. Podniosłą chwilą była ceremonia nadania tradycji, nazw wyróżniających oraz patronów dla pięciu batalionów wchodzących w skład 2 LBOT.

Czerwiec – miesiąc rozpoczął się od udziału żołnierzy 2 LBOT w ćwiczeniach Sił Zbrojnych RP DRAGON-21. Po okresie dużego zaangażowania w działania przeciwepidemiczne, Terytorialsi powrócili również do intensywnych ćwiczeń bojowych w swoich stałych rejonach odpowiedzialności. Nie zabrakło sukcesów sportowych – po raz kolejny żołnierze 2 LBOT zdobyli tytuł Mistrza WOT w Biegu na Orientację. 26 czerwca Terytorialsi ruszyli na pomoc mieszkańcom gminy Wilków, poszkodowanym po przejściu gwałtownej nawałnicy. Tego samego dnia w Zamościu, ponad 90 nowych kandydatów do terytorialnej służby wojskowej z naszego regionu rozpoczęło szkolenie podstawowe w ramach „Wakacji z WOT”.

Lipiec – miesiąc obfitował w intensywne szkolenia bojowe i przeciwkryzysowe w SRO. Doskonalono umiejętności z ratownictwa wodnego, a zwiadowcy odbyli zgrupowanie o tematyce rozpoznawczej. 11 lipca br. w Zamościu odbyła się przysięga wojskowa, tym samym brygada powiększyła się o kolejnych 55 żołnierzy. W lipcu Dowództwo WOT uruchomiło serwis internetowy dedykowany rekrutacji – https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

Sierpień – miesiąc upłynął pod znakiem szkolenia zintegrowanego na poligonie w Nowej Dębie, a także wojskowych pikników pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z okazji Święta Wojska Polskiego. 14 sierpnia br. Minister Obrony Narodowej wyróżnił Lubelską Brygadę OT tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”, jako wyraz uznania i podziękowania za budowanie atmosfery bezpieczeństwa w województwie lubelskim. A już 19 sierpnia, żołnierze 2 LBOT pospieszyli z pomocą mieszkańcom m. Gózd w powiecie ryckim, poszkodowanym po przejściu nawałnicy.

Wrzesień – rusza operacja „Silne Wsparcie” na terenach objętych stanem wyjątkowym. Żołnierze 2 LBOT w ramach Zespołów Oceny Wsparcia, codziennie monitorują sytuacje w 68 miejscowościach, spotykają się z samorządowcami i mieszkańcami, oceniają zakres ewentualnego wsparcia. 25 września w Lublinie 77 ochotników złożyło przysięgę wojskową i zasiliło szeregi 2 LBOT. Następnego dnia w Grabowcu, w ramach święta WOT, odbył się rodzinny piknik sportowy „WOTGames”.

Październik – lubelscy Terytorialsi kontynuują operację „Silne Wsparcie”. Główne zadania to wsparcie funkcjonariuszy SG, patrole piesze, kołowe, patrole wodne na Bugu i patrole z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowców FlyEye. 9 października po raz pierwszy do zabezpieczenia wschodniej granicy skierowano patrole konne, działanie rozpoczęły również maszty oświetleniowe. 20 października 2 LBOT i PGE Dystrybucja S.A. Lublin podpisały porozumienie o współpracy na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa lubelskiego.

Listopad – główny wysiłek brygady skupiony był na operacji „Silne Wsparcie”. Terytorialsi powrócili również do zadań w ramach „Trwałej Odporności”, koncentrując się na pomocy w punktach wymazowych i punktach szczepień. W związku z eskalacją kryzysu migracyjnego Dowództwo WOT 8 listopada podniosło alert gotowości, m.in. dla 2 LBOT do stawiennictwa w trybie sześciogodzinnym. W dniach 15-28 odbył się ostatni w 2021 r. poligon w OSP WL Nowa Dęba. 20 listopada brygada przyjęła 70 ochotników na szkolenie podstawowe i wyrównawcze.

Grudzień – to już czwarty miesiąc zaangażowania w działania na wschodniej granicy. Honorowi Dawcy Krwi z 2 LBOT organizują ostatnie w 2021 r. zbiórki. W sumie przez cały rok oddali ponad 900 litrów tego cennego płynu. 5 grudnia w koszarach w Lublinie odbyła się uroczystość nadania 2 Lubelskiej Brygadzie OT Chorągwi Wojska Polskiego, następnie przysięgę złożyło 35 ochotników, a 18 absolwentów kursu „SONDA” odebrało promocje na stopień kaprala. 18 grudnia brygada wcieliła 105 ochotników i powiększyła swoje szeregi do blisko 3600 żołnierzy.