_______________________________________________________________________________________________

 
Nikt z nas nie może znosić ludzi

robiących te same błędy, co my.   

 

Oscar Wilde

________________________________________________________________________________________________