Sierpień 1942 r. Widok na wejście do lewego skrzydła pałacu.