________________________________________________________________________________________________

Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to,

że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu,

ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy.   

 Michał Anioł

________________________________________________________________________________________________