________________________________________________________________________________________________

Antyk jest rzeczą,

która tak długo nie była nikomu potrzebna

że zachowała się w dobrym stanie

Martyn Harris

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

_______________________________________________________________________________________________