Od 26 marca w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 83 352 03 09 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim  pełnią dyżury udzielając porad, wskazówek i wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.