1940-1944, ulica Ostrowiecka, z lewej dom parafialny kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. Fot. Kazimierz Petrulewicz, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie.