Parafia i cmentarz w Kornicy w latach 1854-1914 to nowość wydawnicza Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”, opublikowana we współpracy z Gminą Stara Kornica w pow. łosickim.

Jak nadmieniają autorzy:

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy cmentarz z XIX w., który w latach 1854–1874 funkcjonował jako unicki, a następnie po całkowitej likwidacji Unii w Królestwie Polskim, został przekształcony na prawosławny. Najistotniejszym problemem badawczym było ustalenie kiedy powstał cmentarz i sporządzenie spisów zmarłych z okresu jego funkcjonowania.

Wydawnictwo jest efektem pracy Zespołu Badawczego ds. Zabytkowego Cmentarza w Starej Kornicy, który od września 2021 r. funkcjonował w Instytucie Historii Uniwersytetu w Siedlcach. Członkowie Zespołu w osobach: prof. Sergiusz Leończyk (kierownik) oraz doktorantki mgr Marta Czerwieniec-Ivasyk i Anna Kłoś, zgłębiali historię miejscowości, a zwłaszcza przemiany religijne na przestrzeni XIX i XX w., dzieje parafii, cerkwi unickiej, potem prawosławnej, i cmentarza w Kornicy, martyrologię tamtejszych unitów. Główną częścią książki są jednak wykazy pochowanych na cmentarzu w Kornicy w latach 1854-1914.

Recenzent książki, prof. Artur Górak z UKSW w Warszawie, podkreśla:

W efekcie mozolnej pracy autorzy dają do rąk czytelników cenną pomoc w badaniach regionalnych – wykazy zmarłych opatrzonych zarysem dziejów parafii.

Dystrybucję książki prowadzi Gmina Stara Kornica.