1940-1944, dziewczyny siedzące na moście, w tle pałac Potockich. Fot. Kazimierz Petrulewicz, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie.