Na Wielką Sobotę wielka poezja ks. Jana Twardowskiego w, śmiem twierdzić, najlepszej interpretacji muzycznej W OGÓLE! To wybitne wiersze religijne, tylko pozornie proste, a Pan Wiesław zinterpretował je i z pokorą, i z geniuszem. A wielu próbowało.

Alleluja! Jezus Zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy!