1940-1944, fasada pałacu Potockich, wyremontowanego przez okupacyjne władze niemieckie, widok od strony parku.
Fot. Kazimierz Petrulewicz, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie.