1940-1944, renesansowy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, na pierwszym planie sklep Spółdzielni  Spożywców „Społem”. Fot. Kazimierz Petrulewicz, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję rodziny Petrulewiczów udostępniły Halszka i Wanda Żuromskie.