2009 r. 

21 lutego- Papież Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, Arcybiskupem Metropolitą Szczecińsko- Kamienieckim.