W ramach   cyklu pt. „Archiwalny przewodnik po regionie” prezentujemy miejsca pamięci na terenie powiatu  radzyńskiego w świetle odnalezionych źródeł archiwalnych. W „przewodniku” znajdą Państwo dokumenty na temat cmentarzy, mogił oraz miejsc upamiętniających poległych w okresie insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, powstania styczniowego, I wojny światowej, walk toczonych o wolną Polskę (1918-1919), wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej.

Prezentowane dokumenty powstały w okresie międzywojennym, przy okazji ewidencjonowania miejsc pochówku powstańców styczniowych oraz poległych podczas I wojny światowej, walk o niepodległość (1918-1919) oraz wojny z 1920 r., a także po zakończeniu II wojny światowej, w latach 40.oraz 80. XX w. Treść akt oddaje specyfikę okresu, w których powstały.

Odnalezione w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim materiały nie wyczerpują tematu, mamy nadzieję jednak, że uzupełnią wiedzę na temat historii regionu.

*

Turów 

Mogiły Powstańców Listopadowych

zespół archiwalny: Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim, sygn. 67, s. 26; Urząd Gminy w Kąkolewnicy Wschodniej, sygn. 9, s. 36.

 

na zdjęciu tytułowym: 

Turów k. Radzynia Podlaskiego
Murowana kaplica z 1908 roku. Po lewej drewniane krzyże – mogiły powstańców listopadowych z 1830/31 r. Fotografia wykonana w latach międzywojennych.