„Gazeta Świąteczna” to tygodnik, wychodzący co niedzielę w Warszawie. W numerze 19-tym (1632) z 1912 r. znajdujemy w niej list rolnika, mieszkającego w „Branicy pod Radzyniem, w guberni siedleckiej”.

 na zdj.: Widok na pałac w Branicy Radzyńskiej od strony stawu – lata międzywojenne XX w.
Publ. www.genealogia.okiem.pl