Prawdopodobnie do końca września Urząd Marszałkowski zdecyduje o przekazaniu pieniędzy Lokalnym Grupom Działania w województwie lubelskim. Powszechnie wiadomo, iż środki zostaną skierowane do jednego LGD w danym powiecie. W pow. radzyńskim funkcjonuje „Zapiecek” (od 2008 r) oraz powstały w ub. r. „Miś”.

O powstałym 12 sierpnia 2022 r. „Misiu” w październiku ub. r pisał dziennikarz portalu jawnylublin.pl – Radosław Grudzień, mąż śp. Katarzyny Krupskiej-Grudzień, założycielki i wieloletniej prezes „Zapiecka”. Zacytujmy fragmenty:

LGD MiŚ to nowe stowarzyszenie w powiecie radzyńskim. Nazwa ma nawiązywać do herbu miasta i powiatu, w których występuje biały miś na czerwonym tle. To konkurencja dla działającego od 2008 roku Zapiecka. LGD-y zajmują się dystrybucją niewielkich grantów ze środków Unii Europejskiej na wsparcie lokalnej aktywności, kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Na konkretnym obszarze, w tym przypadku gminy, może funkcjonować tylko jeden LGD. Tylko z jednym Urząd Marszałkowski podpisze umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Do wieloletniego przewodniczącego Rady LGD Zapiecek Ireneusza Demianiuka wójta Komarówki Podlaskiej [obecnego prezesa Zarządu  LGD „Miś” – przyp.] nie mam słów. Należałoby mu podziękować, bo to on był architektem wprowadzenia na stanowisko prezesa Zapiecka mojej ś.p. żony. Przez cały okres funkcjonowania był jednym z najważniejszych współpracowników Kaśki. Zawsze mu ufała i mogła na niego liczyć. A więc dlaczego?!?

(…) Przypomnę jedynie skatepark w Radzyniu Podlaskim wybudowany na Bulwarach za pieniądze z Zapiecka i problemy miasta z prawidłowym aplikowaniem o nie. Pan Tomasz Stephan, ówczesny wiceburmistrz Radzynia Podlaskiego, na pewno pamięta ile razy przychodził do biura Zapiecka w tej sprawie.

Falstart LGD MiŚ

I teraz do sedna czyli LGD MIŚ. Stowarzyszenie powołano do życia z „grzechem pierworodnym” na sumieniu. Grzechem podziału na swoich i obcych. Stowarzyszenie, którego celem nadrzędnym jest współdziałanie i współpraca, od samego początku zajmuje się dzieleniem na lepszych i gorszych, na swoich i wrogów.

A wiecie drodzy czytelnicy, że aby LGD-y pozyskały środki w ramach kolejnej perspektywy finansowej muszą posiadać Lokalną Strategię Rozwoju (LSR)? I że na konsultacje społeczne i napisanie tej strategii można było aplikować do Urzędu Marszałkowskiego o 74 tysięcy złotych. To już wiecie.

Wszystkie istniejące, oraz kilka nowopowstałych LGD-ów aplikowało i środki dostało. Dlaczego LGD MIŚ nie dostał? Bo nie aplikował.

*

Pierwszy wpis na fb profilu „Misia” umieszczono 21 listopada 2022. Była to informacja o konsultacjach, związanych z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Internetowa strona jest wciąż w budowie.

2 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Miś”. Punktami obrad były:

– Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
– Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Miś”.
– Prezentacja Planu komunikacji z lokalną społecznością LSR LGD „Miś” 2023-2027.
–  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Miś”.

Prezesem „Misia” jest Ireneusz Demianiuk. W komisji rewizyjnej zasiada m. in. Robert Mazurek – przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor ROK-u.

*

3 czerwca 2022 r. odbyło się Walne „Zapiecka”. Podczas niego uzupełniono skład Zarządu o Marię Burczaniuk oraz Arkadiusza Filipka. Prezesem jest wójt gm. Ulan-Majorat, Jarosław Koczkodaj.