1939

15 września – radzyńscy policjanci, w zorganizowanej kolumnie opuścili miasto. Ich samochody zostały zbombardowane przez samoloty niemieckie w rejonie Kamienia Koszyrskiego. Liczna grupa policjantów powróciła do Radzynia. Kilku z nich podczas ucieczki dostało się w ręce NKWD i podzieliło tragiczny los więźniów z Ostaszkowa i Starobielska.