Dziś, przed rozpoczęciem konferencji naukowej poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi, ks. Jerzy Janowski otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

W wydarzeniu uczestniczyła rodzina i znajomi ks. Jerzego

Wyróżnienie wręczyła Małgorzata Bogusz – dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.

Laudację na cześć ks. Janowskiego wygłosił prof. Lech Ludorowski.

Ks. kanonik Jerzy Janowski jest kapelanem Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza

Podczas swojej 40-letniej misji duszpasterskiej dobrze zasłużył się także kulturze polskiej. Wzbogacił je wieloma cennymi dokonaniami. Krzewił wytrwale miłość, szacunek, wiedzę o kulturze narodowej. Chronił jej zabytki. Tworzył dzieła nowe, a swoim osobistym mecenatem umożliwił zrealizowanie ważnych, ogólnopolskich przedsięwzięć kulturowo-naukowych naszego Towarzystwa. 

Jego podziwiane, doskonale zorganizowane religijno-patriotyczne pielgrzymki były także świetnymi i niezapomnianymi lekcjami kultury narodowej. W kilkunastu zagranicznych i kilkudziesięciu krajowych uczestniczyło ok. 3 tysięcy jego parafian. 

Otaczał opieką cmentarze wojenne, groby powstańców, obiekty kultu religijnego. Zorganizował ważne, ogólnopolskie zjazdy. Rozwijał życie kulturalne z aktywnym udziałem parafian. Reżyserował liczne widowiska teatralne. Występował jako aktor we własnych adaptacjach scenicznych. 

Dobudował do kościoła w Miętnem [ był proboszczem w latach 2004-22] piętrowy k0mpleks pomieszczeń ze sceną, salę im. Jana Pawła II – tworząc w nim parafialny ośrodek życia religijno-kulturalnego. Wzbogacił świątynie parafialną w piękne, odnalezione odrestaurowane obrazy zabytkowe i ufundował nowe. 

Ufundował także witraże, ołtarze, rzeźby, krzyże i brał udział w budowie pomników. Przez cztery ofiarne lata współtworzył pierwszy, religijny sienkiewiczowski monumentalny pomnik matki i syna w mauzoleum rodu w Okrzei. Wspomagał to dzieło darami osobistej hojności. 

Wzniósł w Miętnem wzruszający pomnik Dziecka Utraconego na miejscowym cmentarzu, oryginalną kapliczkę św. Józefa, rzeźbę świętego Archanioła Michała i św. Jerzego. 

Działając z niesamowitą wręcz energią , ocalił od zniszczenia bardzo cenne , zabytkowe organy z jednego kościołów w Walii. Po kosztownej konserwacji w kraju zainstalował ten wspaniały instrument w Miętnem. 

Od 28 lat wspiera ogólnopolską działalność naszego Towarzystwa. Zorganizował i współorganizował 28 konferencji naukowych w wielu miejscowościach naszego kraju. Uczestniczyło w tych imprezach kilkanaście tysięcy osób.

Dofinansował także wartościowe publikacje naukowe, „Studia Sienkiewiczowskie” (tom V i VI) oraz odnalezioną niedawno powieść matki noblisty pt. „Jedynaczka”. Promocja książki odbyła się w 2022 r. w Miętnem 

Uhonorowany powiedział:

Źle czuję się w roli wyróżnionego, ponieważ robiłem  rzeczy normalne. To wyróżnienie to dzieło moich rodziców, którzy kochali przyrodę, kraj, Kościół. To dzieło moich dziadków – mój dziadek Jan był ułanem Piłsudskiego. Ukształtowali mnie wielcy, tu w Radzyniu – obywatele tego miasta: pani Ziuta Szabrańska, wielka wychowawczyni w jedynej wówczas podstawówce; mój wielki przyjaciel, druh Mieczysław Stagrowski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – wielka postać, znawca przyrody, zanurzony w miłości ojczyzny. 

Motywacją każdego z nas powinna być miłość do Boga. A jak do Boga, to i do Ojczyzny. Stworzyciel wyposażył nas w dary i chce byśmy pomnażali talenty i coś robili. Jest taki przymus duchowy, moralny, a jednocześnie radość z współtworzenia. My wchodzimy w Boże działalnie. I to jest taka satysfakcja, że ocalamy, czynimy piękno. Korzystamy z piękna.

Nie dajmy się ogłupić.  Życzę Wam, Młodzi byście mieli swoje zdanie, płynące z prawdy. Prawda was wyzwoli – mówi Chrystus. I byli dynamiczni, bo powściągliwość, oczekiwanie nie jest cechą ludzką.