przebij gwoździem

niech udręką nie będzie pisanie
niech udręką nie będzie czytanie

niech wiersz karmi się własną udręką
na ścianie

kochanie

przebij to wszystko gwoździem