Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło dziś nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Awans punktowy odnotowały w nim czasopisma wydawane przez Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”. Autorzy publikujący w nich otrzymają następującą ilość punktów:

  • Wschodni Rocznik Humanistyczny: 100 pkt (poprzednio 70).
  • Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja: 70 pkt (poprzednio 40).
  • Radzyński Rocznik Humanistyczny: 40 pkt (poprzednio 20).

Gratulujemy redakcjom i autorom artykułów!

Całą listę ministerialną można zobaczyć pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/44d6534c-dad9-4b08-ad0b-d5787fe3045f