14 grudnia burmistrz Radzynia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków  potrwa do 10.01.2023 r. 

W 2022 r. podział pieniędzy był taki sam. W 2021 r. dotacja na sport wynosiła 270 tys., na kulturę – 30 tys.

W 2019 i 2020 r. na sport przeznaczono aż 350 tys., na kulturę – 40