W marcu 1933 roku ukazał się pierwszy numer „Gazety Radzyńskiej”, dwutygodnika wydawanego przez Radę Powiatową Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Radzyniu Podlaskim.

BBWR był organizacją polityczną utworzoną 1927 roku, skupiającą zwolenników Józefa Piłsudskiego. W realnym życiu społeczno-politycznym był narzędziem służącym do utrzymania i umocnienia władzy sprawowanej przez sanację. W skali lokalnej „Gazeta Radzyńska” stanowiła więc w praktyce organ administracji państwowej i samorządowej kontrolowany i redagowany przez czołowych przedstawicieli „partii władzy” w Radzyniu Podlaskim. Komitet redakcyjny gazety w momencie jej utworzenia tworzyli:

 • Stanisław Ryżukiewicz – dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędnościowej (redaktor naczelny).
 • Dr Stanisław Sitkowski – naczelny lekarz Szpitala w Radzyniu Podlaskim.
 • Dr Józef Chomiczewski – lekarz powiatowy.
 • Mieczysław Bałuk – referendarz Starostwa Powiatowego.
 • Paweł Smirnow – miejski lekarz weterynarii.
 • Bolesław Gielg – komornik sądowy.
 • Anna Bajerówna – nauczycielka gimnazjum.
 • Stefania Sztaudynger – nauczycielka gimnazjum.
 • Stanisław Steczek – nauczyciel gimnazjum.
 • Andrzej Jelonkiewicz – nauczyciel gimnazjum.
 • Leon Domarańczyk – instruktor rolny.
 • Ewa Chomiczewska – dentystka.
 • Kazimierz Prejzner – inspektor samorządu gminnego.
 • Józef Borys – ławnik Magistratu.

Redakcja mieściła się w Radzyniu Podlaskim przy ulicy 3 Maja 4 (dziś Armii Krajowej). Redaktorem odpowiedzialnym był Józef Borys. Gazetę wydawano w nakładzie 2500 egz., a jej cena w 1935 roku wynosiła kilkanaście groszy za egz. (3 zł w prenumeracie rocznej).

„Gazeta Radzyńska” opisywała działalność administracji terenowej, prowadziła kronikę wydarzeń, zamieszczała felietony, kąciki humoru, ogłoszenia, a przede wszystkim budowała kult Marszałka i propagowała działalność rządzących. W gruncie rzeczy bardzo przypominała pisma samorządowe, które zaczęły powstawać w Polsce 60 lat później, po 1989 roku, w tym radzyńskiego „Grota”.

Jej jedyną konkurencją na radzyńskim rynku prasowym był „Głos Powiatu Radzyńskiego”, który jednak wydawany był w Międzyrzecu Podlaskim przez Zarząd Oddziału ZNP i skierowany głównie do lewicowo ukierunkowanej inteligencji.

Poniżej próbka kilku materiałów z „Gazety Radzyńskiej” z lat 30. XX wieku.