Wieloletni zastępca przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W Radzie Nadzorczej pracował od 1948 r., jako jej przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Uczestniczył we wszystkich pracach prowadzonych w spółdzielni.