Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu w latach 1958-196.


Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni. Jego działalność wpłynęła na rozwój miasta, przyczynił się m. in. do położenia asfaltów i chodników na głównych drogach w Radzyniu.

Wieloletni działacz ruchu spółdzielczego, nauczyciel z zawodu włożył dużo wysiłku w poprawę jakości i operatywności pracy PSS.

-czytamy w kronice radzyńskiego PSS-u