Partia komunistyczna sprawując dyktatorską władze w Polsce stanowiła jednocześnie ostateczny i najwyższy organ odwoławczy, do którego zwracali się ludzie ze swoimi problemami w życiu zawodowym i prywatnym. Nowy na naszych łamach artykuł ukazuje przez pryzmat listów i skarg do PZPR nastroje społeczne mieszkańców nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego. Przedstawione problemy wydają się charakterystyczne dla PRL.