W samym środku tygodnia
zupełnie bez jezior tafli gładkich
nad skromną Maskawą i Strugą burą

Pocztówka ze Środy Wielkopolskiej

W widłach szlaków i szos chyżych
od zarania „na korzeniu” lokowana
niedaleko sędziwego patrymonium

Pocztówka ze Środy Wielkopolskiej

Na nitce bursztynowego szlaku
protegowana prastarego Giecza
pod baczeniem kolegiaty farnej

Pocztówka ze Środy Wielkopolskiej

Zerkając w stronę „grychy” Poznania
cięgiem to samo miejsce narracji
Wrześni i kultowego Jarocina kuma

Pocztówka ze Środy Wielkopolskiej

Pośród równin umykających saren
jeszcze pod ochroną swojskiej gwary
„szneka z glancem” akuratnie przybrana

Pocztówka ze Środy Wielkopolskiej