Słówka z Ostrówek (i nie tylko)…

Srajęcy robić coś

Lomacz – ktoś ociężały, powolny

Terepela – ktoś skręcony, zwariowany

Dawi się – dławi się

Roweryk – rower

Kałatać – trząść

Kuraczy, psiaczy, kociaczy, krowiaczy, myszaczy… – formy przymiotników

Ciort go wi – nie wiem

Jełop – głupi

Kociuby – nogi kota (kociuba to też pogrzebacz)

Wsiur – wesz

Idź gwerszy! – Idź precz!

Mlun, mlon – cham

Kilim – cham, prostak
Cep do spodu

Mulać – uwierać

Namulać coś sobie – zrobić sobie odcisk

Husyt – skąpiec, dawniej jedna z najgorszych obelg albo określenie Żyda (od „chasyd”)