Zachęcony wynikami 1998 r. zarząd jako główne zadanie postawił sobie wzmocnienie pozycji PSS-u na miejscowym rynku oraz dalszy rozwój gospodarczy.

W lutym członkowie zarządu wzięli udział w II Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Podczas obrad podkreślano historyczne znaczenie istnienia spółdzielni oraz jej trudną sytuację na rynku opanowanym przez międzynarodową konkurencję.

Przedstawiono również pewne metody i zadania, których realizacji wymaga sytuacja spółdzielni w celu sprostania wyzwaniom rynku i zdobycia zaufania klientów. Były to m. in.: usprawnienie zarządzania i organizacji pracy, efektywne gospodarowanie majątkiem, modernizacja i unowocześnianie bazy materialnej oraz wyposażenia technicznego, a także nowoczesne formy sprzedaży (marketing, reklama)

Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele radzyńskiego PSS-u, którzy przedstawili swoją koncepcję poprawy sytuacji spółdzielni na rynku krajowym. Wnioskowali m. in. o nie podwyższanie składek z tytułu członkostwa w Krajowym Związku Rewizyjnym, a także o usprawnienie procesu doboru wysokiej klasy specjalistów – lustratorów, którzy wnieśliby do spółdzielni nowe rozwiązania.

Uczestnicy Zjazdu wystąpili do rządu oraz ważnych osobistości w kraju w sprawie podjęcia daleko idących zmian w polskim ustawodawstwie, które stworzą spółdzielczości możliwość swobodnego działania w gospodarce rynkowej.

Starania Zarządu oraz pracowników o ugruntowanie pozycji Spółdzielni na rynku oraz poprawę jakości usług przynosiły efekty. Zmiany docenili nie tylko klienci, ale również udziałowcy Mazowieckiej Agencji Handlowej, którzy przyznali sklepowi LUX BIS nagrodę w postaci radiomagnetofonu. Była ona wyrazem uznania dla załogi sklepu pod kierownictwem Aliny Dudek za promowanie znaku „Lux” jako symbolu dobrej i nie drogiej oferty towarów, a także o dbałość o klienta i miłą atmosferę zakupów

na zdj. tytułowym:

 Prezes zarządu odbiera nagrodę przyznaną przez MAH sklepowi „Lux-bis”