Nowa Rada Nadzorcza

14 maja odbyło się Zebranie Przedstawicieli „Społem” . Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybrano na nim nową 11-osobową Radę Nadzorczą, który ukonstytuowała się na I posiedzeniu 26 maja
Przewodniczący – S. Andrzejewski
Zastępca – E. Kubaczyńska-Kania
Sekretarz- T. Zając
Członkowie: A. Dudek, W. Kowalczyk, H. Kozieł, B. Machowska, Z. Mańko, R. Semeniuk, L. Wierzbicka

Rada ze swojego grona wyłoniła komisje

Komisja rewizyjna
E. Kubaczyńska – Kania – przewodnicząca
B. Machowska – członek
R. Semeniuk – członek

Komisja gospodarcza
E. Lecyk – przewodniczący
Członkowie – L. Wierzbicka, H. Kozieł, A. Dudek

Komisja ekonomiczno-samorządowa
T. Zając – przewodnicząca
Członkowie: Z. Mańko, W. Kowalczyk

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż niewykorzystanego majątku Spółdzielni – magazynu przy ul. Budowlanych.

Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego
Odznakę otrzymali: E. Klewek, Z. Mańko, W. Belczyńska

24 kwietnia z Krajowej Rady Spółdzielczej Radzyński „Społem” otrzymał odznakę „Za zasługi dla spółdzielczości”. Pismo sygnowane było podpisami Jerzego Jankowskiego – prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS – Alfred Domagalski.

530-lecie nadania Radzyniowi praw miejskich

„Społem” miał również swój udział w obchodach 530-lecia nadania Radzyniowi praw miejskich. Przekazane pieniądze umożliwiły ufundowanie okolicznościowego sztandaru, który został przekazany miejskiemu samorządowi. W dowód uznania spółdzielnię uhonorowano okolicznościową odznaką.

W omawianym roku „Społem” został członkiem Mazowieckiej Agencji Handlowej, z którą współpracuje głównie w zakresie zakupu napojów alkoholowych.

Na zdjęciu tytułowym, od pr.: E. Mazur – prezes zarządu „S” w Białej Podlaskiej, J. Wojtowicz-Garwoła – prezes MAH, Antoni Suszek – prezes zarządu „Społem”