Staraniem środowiska naukowego skupionego w Towarzystwie Nauki i Kultury „Libra”, online (w formule otwartej) opublikowany został wykaz wszystkich pracowników komunistycznej bezpieki w Radzyniu Podlaskim z lat 1944-1990.

WYKAZ PRACOWNIKÓW UB/SB

Stanowi on efekt kilkuletnich badań naukowych historyka Krystiana Pielachy, który podjął trud wyłuskania z kilometrów akt osobowych pozostałych po PRL-owskiej bezpiece danych osób pracujących w Urzędzie Bezpieczeństwa (1944-1956) i Służbie Bezpieczeństwa (1957-1990) w Radzyniu Podlaskim. Alfabetyczny spis obejmuje ponad 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych radzyńskiej bezpieki.  Poprzedzony został zarysem dziejów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim. Informacje te wcześniej znalazły się w wydanej drukiem książce Twarze radzyńskiej bezpieki. Rozmawialiśmy z jej autorem przed radzyńską promocją we wrześniu 2019 r.

https://kozirynek.online/blog/2019/09/16/byli-to-ludzie-zepsuci-moralnie-wywiad-z-autorem-ksiazki-twarze-radzynskiej-bezpieki/

Spis funkcjonariuszy z lat 1944-1956 oraz wykaz kadry kierowniczej radzyńskiego UB/SB z całego okresu PRL, są interaktywne, tzn. kliknięcie w konkretne nazwisko otwiera pełne dane biograficzne danej osoby, zawierające m.in.: narodowość, wyznanie, pochodzenie społeczne, wykształcenie, zawód, przynależność partyjną i organizacyjną, przebieg służby, awanse, odznaczenia, nagrody i kary oraz – co bardzo istotne – archiwalne źródło pochodzenia tych informacji.

Spis funkcjonariuszy UB i SB dopełnia kluczowe dane dotyczące nazistowskiego i komunistycznego aresztu śledczego w Radzyniu Podlaskim. Badania historyków związanych z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” już wcześniej pozwoliy na prześledzenie dziejów katowni, sporządzenie spisu gestapowców oraz opisanie działalności jednego z najbardziej rozpoznawalnych z nich, czyli Adolfa Dykowa, spisu tajnych współpracowników UB oraz więzionych w areszcie Żołnierzy Wyklętych. Wreszcie dokonano zinwentaryzowania i sfotografowania wszystkich czytelnych inskrypcji ze ścian cel katowni, co pozwala na utrwalenie ich dla potomności. Inskrypcje więźniów UB również zostały udostępnione online w postaci interaktywnego katalogu.

Wszystkie te informacje opublikowane są w wolnym dostępie na stronie internetowej Instytutu Bronisława Szlubowskiego.