Dziś, 1 marca o godz. 12.00 w sali kina „Oranżeria” ma nastąpić oficjalne przekazanie Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury budynku dawnego aresztu Gestapo/UB oraz powołanie Izby Pamięci „Warszawska 5A”. Podczas odsłonięcia muralu, burmistrz Jerzy Rębek zapowiadał powstanie muzeum.

Przytoczmy relację, zamieszczoną 7 sierpnia 2019 r, informującą o powyższym porozumieniu:

Miasto Radzyń Podlaski i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie starań o utworzenie muzeum w byłym areszcie śledczym Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5a. Umowa o partnerstwie, w której określone zostaną zasady współpracy między Miastem Radzyń a ToNiK „Libra”, zostanie zawarta w chwili utworzenia Muzeum.

 Jesteśmy usatysfakcjonowani przebiegiem spotkania, a zwłaszcza podpisaniem porozumienia o współpracy, które jest nie tylko deklaracją współdziałania na rzecz powołania i prowadzenia placówki, ale także wyraźnie artykułuje chęć wspólnego utworzenie przez oba podmioty nowej instytucji kultury z siedzibą w Radzyniu Podlaskim – dodaje  Dariusz Magier, Sekretarz Generalny „Libry”  jednocześnie prezes radzyńskiego Oddziału „Libry” – Instytutu Bronisława Szlubowskiego

Informuje ponadto, że placówka będzie powołana na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o muzeach. – Przekonywaliśmy Pana Burmistrza, by muzeum powołać jak najszybciej, aby wraz z pracami remontowymi mogły zostać rozpoczęte również działania merytoryczne i naukowe mające na celu pozyskiwanie eksponatów  i źródeł dokumentowych. Cieszymy się, że gospodarz miasta rozumie istotę zagadnień merytorycznych, które mu przedstawiliśmy – puentuje Sekretarz Generalny Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”.

– Wyrażam zadowolenie zarówno z nawiązanej współpracy jak i podpisanego porozumienia. Zainteresowane powstającą w Radzyniu placówką ze strony instytucji, jakie reprezentują goście uczestniczący w spotkaniu, to nie tylko konkretna pomoc i wsparcie, ale i gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego muzeum. Współpracę uważam za obopólnie korzystną – powiedział Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

Powstały mural nie był konsultowany z „Librą”. Czy miasto 6 października ogłosi zerwanie porozumienia?

Jego treść prezentujemy poniżej

Burmistrz: projekt muzeum opracują specjaliści

– Oczywiście zaznaczam to, że projekt muzeum zostanie opracowany przez ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują. Tak, abyśmy mogli w pełni ukazać historię naszej lokalnej społeczności, historię narodu – powiedział na zakończenie odsłonięcia muralu, 7 października 2021 r. Jerzy Rębek.

1 marca miało nastąpić otwarcie muzeum

Władze Radzynia cały czas prowadzą rewitalizację obiektu, który docelowo ma stać się Muzeum Dwóch Totalitaryzmów. Formalne zawiązanie struktur muzeum miało nastąpić 1 marca 2022 r. – w dniu Żołnierzy Wyklętych.

*

Instytut przygotował także koncepcję placówki muzealnej:

http://instytutszlubowskiego.pl/wp-content/uploads/Koncepcja.pdf

 

Dzięki wizji lokalnej członków Instytutu z badaczem kultury żydowskiej z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie na więziennym dziedzińcu odkryto żydowskie macewy:

http://instytutszlubowskiego.pl/wp-content/uploads/Raport-w-sprawie-macew.pdf