2 września 2014 roku miał miejsce premierowy pokaz diaporamy prezentującej inskrypcje wyryte przez Żołnierzy Wyklętych i innych więźniów przetrzymywanych w areszcie UB w Radzyniu Podlaskim odbył się w 69. rocznicę utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Spotkanie poprzedziła Msza św. w intencji pomordowanych, poległych i zmarłych członków Zrzeszenia WiN sprawowana w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu.  Uroczystość zorganizował Inspektorat WiN Inspektorat Radzyń.

Diaporama była efektem projektu zrealizowanego przez  dr hab. Dariusza Magiera oraz  fotografika Pawła Żochowskiego.

Wspólna praca wyżej wymienionych polegała na zbadaniu i udokumentowaniu stanu piwnic przy Warszawskiej 5A.

W efekcie powstało opracowanie „Areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim: dokumentacja fotograficzno-naukowa”:

http://bbc.mbp.org.pl/Content/8732/areszt_ub_w_radzyniu_podlaskim_2.pdf

oraz:

https://www.academia.edu/32570010/Godzina_cierpienia_Żołnierze_podziemia_antykomunistycznego_w_areszcie_śledczym_Powiatowego_Urzędu_Bezpieczeństwa_Publicznego_w_Radzyniu_Podlaskim_1944_1954_?email_work_card=view-paper

10 stycznia 2015 powstaje facebook’owy profil: TAK dla Muzeum w katowni Gestapo/UB w Radzyniu Podlaskim

https://www.facebook.com/kazamatyubeckie

10 marca 2020 r. w sali parafialnej kościoła Błogosławionych Męczenników Podlaskich wspomniani autorzy zaprezentowali inskrypcje Żołnierzy Wyklętych w radzyńskim areszcie UB

Paweł Żochowski sfotografował wszystkie inskrypcje (to blisko 400 zdjęć z 7 cel byłego aresztu UB). Zostały one poddane naukowej analizie.

Spośród wszystkich uwiecznionych tam napisów udało nam się wydzielić te, które wiemy kto napisał i że są to rzeczywiście żołnierze podziemia. Stworzyliśmy katalog 254  inskrypcji. 145 z nich to imiona i nazwiska osadzonych, 43 to nazwy miejscowości, z których pochodzili. Zachowało się 35 dat, 27 religijnych odniesień do Boga, modlitw o ratunek i 4 sentencje.

-informował prezes InBrosz-u

398 rozpoznanych Wyklętych i 22 ich personalnych inskrypcji

19 lutego miała miejsce promocja książki Dariusza Magiera, podsumowująca dotychczasowe badania:

rhdr

Obok powyższych działań, Instytut Bronisława Szlubowskiego stworzył raporty i stanowiska ws. powstania Muzeum Ofiar Nazizmu i Komunizmu.

Zawarło także umowę z Miastem ws. muzeum w byłym areszcie Gestapo i PUBP w Radzyniu Podlaskim

Zobacz:

Katalog inskrypcji więźniów z aresztu PUBP w Radzyniu Podlaskim (22.07.2020)

Stanowisko w sprawie nagrobków żydowskich znajdujących się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A (3.07.2019)

Koncepcja placówki muzealnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A (2.03.2019)

Porozumienie z Miastem Radzyń Podlaski w sprawie muzeum w byłym areszcie Gestapo i PUBP w Radzyniu Podlaskim (2.07.2019)