– Bilet proszę.

– Jaki bilet, przepraszam?! Ja stałam na peronie, pan powiedział „Wsiadać proszę” to wsiadłam. Najpierw pan zaprasza a teraz bilet?! Co za cham!