Przeglądając pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego, którego rękopis znajdował się w Wilanowie w zbiorach Potockich, natrafiliśmy na ciekawą informację z 1588 roku.

Owa „pani wileńska” to Krystyna ze Zborowskich Chodkiewiczowa, siostra Samuela Zborowskiego i matka hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, późniejszego sławnego na cały ówczesny świat zwycięzcę pod Kircholmem roku 1605.

W chwili śmierci matki przyszły wielki dowódca i strateg Jan Karol razem z bratem Aleksandrem przebywali w Ingolstadt, gdzie pod okiem jezuitów studiowali na tamtejszym uniwersytecie. Prezentowany obraz przedstawiający osobę hetmana Chodkiewicza ( obecnie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej) został namalowany przez Jana Bogumiła Plerscha, który był głównym malarzem wynajętym przez Eustachostwo Potockich do dekoracji radzyńskiego pałacu.

Teodor Jewłaszewski( 1546-1619) był podsędkiem nowogródzkim, reprezentował interesy rodziny Chodkiewiczów. Rękopis napisany został, jak podaje polski wydawca ( 1860r.), w ” języku zachodnio-ruskim z nasiękłością języka polskiego”.