Rośnie zaangażowanie Terytorialsów w walce z pandemią koronawirusa. Obecnie zadania w ramach operacji „Trwała Odporność” realizuje blisko 70 żołnierzy Lubelskiej Brygady OT, którzy wspierają w sumie 25 placówek medycznych w województwie lubelskim.

Równolegle do operacji na terenach przygranicznych, żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej codziennie realizują szereg zadań w obszarze wsparcia państwa, systemu opieki zdrowotnej oraz samorządów w walce z pandemią. Ich zadania to głównie pobieranie wymazów oraz wsparcie personelu medycznego w szpitalach i punktach masowych szczepień. W pierwszym kwartale 2022 roku działania te będą stanowiły trzon działalności kryzysowej WOT, angażując żołnierzy nawet mocniej niż zadania na granicy.

Od blisko 22 miesięcy Terytorialsi wspierają służbę zdrowia, inspekcje sanitarne, samorządy i organizacje pozarządowe w działaniach, których celem jest ograniczanie skutków pandemii. Działania te początkowo były prowadzone w ramach operacji pk. „Odporna wiosna”, a następnie w ramach operacji pk. „Trwała odporność”. Skala tych działań wynikała z bieżących potrzeb generowanych przez wojewodów, samorządy i podmioty opieki medycznej czy sanitarne. Od kilku tygodni zaangażowanie w te działania na powrót rośnie, co jest odzwierciedleniem rosnącej liczby zachorowań w naszym kraju.

Każdego dnia w działania przeciwkryzysowe na kierunku ograniczania skutków pandemii zaangażowanych jest w sumie blisko 1000 żołnierzy WOT, którzy wspierają szpitale, stacje sanitarno-epidemiczne, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, DPS-y i inne placówki opiekuńcze, organizacje pozarządowe. Żołnierze WOT każdego dnia pobierają tysiące wymazów, wspierają kilkadziesiąt punktów wymazowych – przyszpitalnych, ale również drive-thru, w DPS-ach i innych.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pozostają w stałej gotowości do coraz mocniejszego włączenia się w działania anty-covidowe. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób, by panować nad transmisją wirusa.