… a nad wodami
cisza
wikliną wiatr
zakołysał
cyranka plusnęła
w sitowiach
rybitwa w szuwarach
się chowa
trzepocą po trzcinach
owady
… i jeszcze
na piasku
dwa ślady