________________________________________________________________________________________________

 

 Wszyscy jesteśmy do siebie podobni w tym, co dobre,

i w tym, co złe.     

Hans Christian Andersen

 

 

________________________________________________________________________________________________