________________________________________________________________________________________________

 
Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie,

lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.     

 

Mikołaj Rej

 

________________________________________________________________________________________________